Hlavičky webových stránok

Štandardné rozloženie webovej stránky môžeme deliť na tri hlavné časti. Je to hlavička, telo a päta webovej stránky. Zaužívaný koncept nám ponúka vyššiu pravdepodobnosť, že sa návštevník stránky dokáže rýchlejšie zorientovať vo vašej ponuke.

V nasledujúcej časti tejto stránky zobrazujeme niektoré základné tipy hlavičiek. Základné prvky hlavičky by mali obsahovať Logo a Menu doplnené o možnosti ako vyhľadávanie, ikony sociálnych sieti, prípadne rýchly telefonický kontakt alebo adresu prevádzky

Hlavičky webových stránok

Moderné rozloženie stránky ako aj hlavičky by malo byť obalené do funkcie responzívneho štýlu. Je dôležité aby sa konkrétne prvky prispôsobili zariadeniu návštevníka stránky. Hlavičke vieme okrem iného nastaviť ukotvenie, šírku, vertikálne – horizontálne zobrazenie, farebnosť – priehľadnosť, veľkosť, atď.

Okrem rôznych funkcií ako nastaviť hlavičky webových stránok a správne graficky zladiť do uceleného vizuálu, patrí medzi jej hlavné výhody praktickosť. Hlavičku môžete automaticky zobrazovať na ďalších nových stránkach, prípadne vieme vykonať úpravu napr. základného menu ktorá sa odzrkadlí automaticky na všetkých ďalších podstránkach.

Typ hlavičky č.1

Typ hlavičky č.2

Typ hlavičky č.3

Typ hlavičky č.4

Typ hlavičky č.5

Typ hlavičky č.6

Typ hlavičky č.7

Typ hlavičky č.8

Typ hlavičky č.9

Typ hlavičky č.10

Typ hlavičky č.11

1123 Dog Hill Lane

Wilson, KS 67490

+34 785 658 5316

24/7 Customer Support

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

Typ hlavičky č.12